Interactieve theatervoorstellingen

Als een gesprek niet helpt

kapstok op theaterpodium

Samen met andere professionals verzorg ik interactieve voorstellingen op scholen en in de zorg. We maken thema’s bespreekbaar die anders verborgen blijven, of waar een taboe op rust. Wanneer een gesprek niet lukt of niet voldoende is. Het doel van de voorstellingen is respectvol met elkaar omgaan: inzicht krijgen in elkaars positie, in het eigen gedrag en dat van anderen. Om zo prettiger samen te werken.
Intern proces
Voor of na de voorstelling gaan we in gesprek en soms spelen we scènes na. Zo kijken we naar lastige situaties: we overdenken ze, regisseren ze en lossen ze het liefst op. We zetten een intern proces in gang, ook bij deelnemers die niet deelnemen aan het gesprek. Ze gaan nadenken en handvatten vinden om met lastige situaties om te gaan.

Onderwijs

 • Kinderen
  Er zijn zaken die verborgen blijven in de klas, onderhuidse problemen zoals kinderen die niet goed in de groep liggen, zich gepest voelen of verlegen zijn. Tijdens directe interactie in de klas blijven ze soms stil. Het bekijken van een voorstelling is voor deze kinderen een veilige manier om zichzelf in een bepaalde rol te herkennen, zonder dat ze dit direct kenbaar hoeven te maken.
 •  Ouders
  Ik verzorg ook interactief theater voor ouderavonden en schoolteams. We houden een spiegel voor zonder direct te confronteren, dat maakt het veiliger om naar eigen handelen en gedrag te kijken. Het brengt bewustwording op gang. Een voorbeeld hiervan is dat ouders zien dat ook hun kind of zijzelf een rol vervullen in lastige situaties zoals bijvoorbeeld bij pestproblematiek of social mediagebruik.
 • Onderwijsteams
  In teams kan interactief theater een veilig en effectief middel zijn om bij samenwerkingsproblemen een verandering in gang te zetten.

Zorg

Een interactieve voorstelling is zinvol wanneer een gesprek niet voldoende is en de problematiek complex is. Door het spelen van een theatervoorstelling brengen we op een veilige wijze de communicatie op gang. Op die manier laten we zien wat er speelt en waar onderhuidse spanningen zijn. Denk bijvoorbeeld aan:

 • samenwerking zorgteams
 • mantelzorgers helpen een betere balans te vinden tussen zorg en ontspanning
 • aandacht geven aan problemen die bij vrijwilligers leven

Een voorstelling geeft deelnemers inzicht in elkaars positie, het bevordert respect en begrip waardoor spanningen verminderen. Ook bij de toeschouwer die niet meepraat, brengt het een denkproces op gang.

En nog meer toepassingen

Ik verzorg ook met veel plezier een voorstelling met een thema om een bijeenkomst, afscheid of jubileum op te luisteren of als intermezzo tijdens een congres. Neem contact op voor de mogelijkheden.

Interactief theater maakt thema’s bespreekbaar die anders verborgen blijven

Werkwijze

 • Brede inventarisatie door middel van gesprekken om te achterhalen wat de problematiek is,
 • na overleg met de opdrachtgever kies ik voor een passende interactieve theatervoorstelling,
 • de tijdsduur van een voorstelling verschilt per doelgroep, afhankelijk van de problematiek,
 • het is maatwerk, soms zijn er meerdere sessies nodig,
 • we kiezen in onderling overleg een locatie. Bij voorkeur is het een besloten en rustige plek met een speelveld/toneel/podium,
 • een voorstelling maken is maatwerk, dus de kosten variëren. Vraag een offerte als je meer wilt weten.